17.30 + Rodzice Majczyk, dziadkowie Majczyk i Białek
18.00 + Jadwiga i Julian Wanowicz
18.00 + Edyta Żmijewska i Władysław Kaźmierczak