17.30 + Rodzice Jadwiga (im.) I Jan Fontańscy
18.00 + Jadwiga Woźniak (im.)
18.30 O błogosławieństwo Boże dla Mieczysława Gajewskiego w 80 rocznicę ur