17.30 + Rodzice Jan (22 rocz.) i Jadwiga Fontańscy
18.00 + Ryszard i Stefania Łukaszewscy