8.30 O błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Przemysława Dunal
8.30 O błogosławieństwo Boże dla Kazimiery Grzegorzewskiej w 91
rocznicę ur.
10.00 + Iwona Surmak
12.00 + Ryszard Wiśniewski ( imieninowa)
16.00 + Henryka i Jan Justyńscy