17.30 + Władysław Grzybowski (11 rocz.)
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka