17.30 + Jerzy Lewandowski /p/
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka