17.30 + Stanisław Krajewski /p/
18.00 + Lech Pietrusiński /p/