17.30 + Mieczysław Murawski /p/
18.00 + Jerzy Lewandowski /p/