17.30 + Józef Wilamowski (6 rocz.) – od żony z synami
18.00 + Krzysztof Mańkowski – od r. Marcinkowskich