8.30 + Maria i Emanuel Kopidakis
8.30 + Stanisław Kopacz w 16 rocz.
10.00 + Czesława i Feliks Dąbkowscy, Jan i Alina Golec
12.00 za Parafian
12.00 O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Mieczyna
16.00 + Radosław Robakiewicz – od rodziców