17.30 + Jan Siedlich /p/
18.00 + Wiesław Kurnicki /p/
18.00 + Jan Krzyżewski