17.30 + Czesław Kurpiński w rocz. śmierci
18.00 + Regina i Tadeusz Zalewscy, dziadkowie Kolczyńscy