17.30 + Helena Pawlak w 25 rocznicę śmierci – od dzieci z rodzinami
18.00 + Rodzice Marianna i Józef Bernat