17.30 + Wiesław Kurnicki /p/
18.00 + Tadeusz Przybojewski /p/