17.30 + Agnieszka Piskorz (3 rocz.) – od rodziców i rodzeństwa
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka
18.00 + Jadwiga Woloszczyńska /p/