17.30 + Janina i Adam Zalewscy, rodzina Kowalskich
18.00 + Tadeusz Przybojewski /p/
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka