17.30 + Anastazja Wojciechowska (15 rocz.), Sławomir Wojciechowski, Janina, Bronisław i Stefan Rosiak
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka