8.30 + Rodzice Stefania i Stanisław oraz Mariusz i Stanisław Lewandowscy
10.00 + Halina i Leszek Kaźmierowscy, dziadkowie Krupińscy i Kaźmierowscy
12.00 Za Parafian
12.00 + Mirosław Durczyk – gregoriankai
16.00 + Stanisław Goc (imieninowa)