17.30 + Eugeniusz Wiśniewski /p/
17.30 + Halina, Stanisław i Katarzyna oraz dziadkowie Kowalak
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka