17.30 + Mirosław Durczyk – gregorianka
18.00 + Rodzice Zofia i Władysław Jędrzejewscy – od c. Jadwigi z mężem