17.30 + Kazimierz, Stanisław i rodzice Jankowscy
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka
18.00 + Jan Rosiak /p/