17.30 + Rodzice Krystyna i Lucjan Brzezińscy, dziadkowie Sepetowscy i rodzina Matusiaków
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka