17.30 + Lucyna i Zygmunt Mielczarscy
18.00 Czesław Osiecki w 5 rocznicę śmierci