8.30 + Barbara Łaciak
10.00 + Kazimiera i Jakub Fila, dziadkowie Fila
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Kazimierz Klimkiewicz w 24 rocznicę śmierci – od żony