17.00 O błogosławieństwo Boże dla Marty i Mariusza Nowakowskich w 10 rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci Antosia i Szymona
17.30 + Tadeusz i Regina Zalewscy oraz dziadkowie Zalewscy
18.00 + Rodzice Zofia i Antoni Cylińscy – od dzieci