17.30 + Barbara Łaciak /p/
18.00 + Rodzice Maria (25 rocznica śmierci) i Florian Łaciak