17.30 + Krystyna Gzylewska /p/
18.00 + Mirosław Kowalski /p/
18.00 + Zofia i Stefan Patora oraz dziadkowie Kolczyńscy