17.30 + Henryk Grzelak
18.00 + Dziadkowie Władysława i Józef Korzeniewscy, Stanisław Korzeniewski