17.30 + Antonina, Leon, dziadkowie Kowalscy
18.00 + Stanisław, Helena, Mirosław Zambrzyccy