17.30 + Leon i Łucja Bulaszewscy, dziadkowie Uliccy
18.00 + Stanisław Lemankiewicz, rodzice Jankowscy