17.30 + Helena i Zdzisław Szmeja, Ewa Natkowska, Krystyna Miklaszewska
18.00 + Jan Pecka (1 rocz.), Sławomir i Anastazja Wojciechowscy, Janina, Bronisław, Stefan Rosiak