17.30 O błogosławieństwo Boże dla Pauliny i Konrada Getler
18.00 + Elżbieta Matusiak /p/