8.30 + Stanisław Rosiak w 17 rocznicę śmierci
10.00 + Feliks i Czesława Dąbkowscy oraz Jan i Alina Golec
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Stefania i Bolesław Jarzynkowscy oraz Wiesław Weresiński