8.30 + Stanisława i Adam Kazula, brat Edward i siostry Hanna, Ewa, Jadwiga – od Zofii Rosiak
10.00 + Jadwiga Kwiatkowska (rocz) i Karol Kwiatkowski
12.00 W INTENCJI PARAFIAN