7.00 + Rodzice Irena i Adam Żabowscy, dziadkowie Żabowscy
7.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz i Henryk Bereszczyńscy oraz Czesława i Stanisław Kamińscy
22.00 PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN