Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia.

Przypominamy, że w niedzielę Msze Święte odprawiamy o godzinie 8:30, 10:00, 12:00 i 16:00 , a w dni powszednie  17:30 i 18:00 i będą one odprawiane wedle zamówionych intencji.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych przez środki masowego przekazu, a szczególnie do Mszy świętej TRANSMITOWANEJ Z NASZEGO KOŚCIOŁA na profilu Facebookowym naszej parafii w  NIEDZIELĘ o godzinie 12:00.

Każdego dnia o godz. 20:30 będziemy również transmitować modlitwę różańcową z naszej świątyni, odmawianą w intencji wszystkich chorych, personelu medycznego i z prośba o Bożą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną i o oddalenie epidemii.

www.facebook.com/ParafiaStarozreby

Każdego dnia od godziny 17.00 będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

W tym trudnym czasie doświadczenia naszej wiary korzystajmy z tego daru Bożego miłosierdzia. Ofiarujmy spowiedź i komunię świętą ( również tę duchową) w intencji chorych, tych, którzy się nimi opiekują, w intencji naszej parafii i Ojczyzny.

W tym tygodniu również nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na profilu Facebookowym naszej parafii w piątek o godzinie 17.00. Nie będzie nabożeństwa z udziałem ludu w kościele.

W tym tygodniu ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i dekoracje świątyni na czas świąteczny złożyli mieszkańcy następujących wiosek i ulic: Opatówiec, Staroźreby Hektary, Słomkowo, Grabina, ul. Kościuszki, Pl. Bojowników, ul. Kościelna (od Sędka do ul. Wieczorka). Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.