9.00 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
18.00 + Barbara Górecka/p/
18.00 + Rodzice Teresa i Kazimierz Dziergowscy, bracia Zbigniew i Leszek, rodzina Dziergowskich i Ziarko