8.30 + Henryka Skrzyńska (imieninowa)
10.00 + Henryk i Henryk Majczyk oraz Antonina Majczyk
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Władysław Grzybowski w 10 rocznicę śmierci – od córki Anny