8.30 + Dziadkowie Bieńkowscy
10.00 + Zbigniew Nowicki, r-ce Zofia i Kazimierz Nowiccy, Zofia Chmielewska
12.00 + Marian Czarnomski, dziadkowie Dudkiewicz
16.00 + Rodzice Krystyna i Wiesław Rutkowscy