17.30 + Marianna Grzelak /p/
17.30 + Hanna Rabazyl /p/
18.00 + Wojciech Wojciechowski /p/
18.00 + Regina Karczewska /p/