17.30 + Tadeusz Fuksiński /p/
17.30 + Wojciech Wojciechowski /p/
18.00 + Marianna Grzelak /p/
18.00 + Stefan i Stanisława Sobek – od córki