17.30 + Krzysztof Górecki
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Krzysztofa oraz Pawła i Ewy