17.30 + Mirosław Rosiak (2 rocz.)
17.30 + Piotr (1 rocz.) i rodzice Milewscy, dziadkowie Kujawa – od Barbary i Teresy
18.00 + Teresa Kowalska /p/
18.00 + Andrzej Łokaj /p/