17.30 + Tadeusz, Janina i rodzina Zawłockich
17.30 + Leon Górecki (13 rocz.)
18.00 + Sabina Bytner /p/
18.00 + Marianna, Jan, Bogdan Wiśniewscy