17.30 + Henryk Całka /p/
17.30 + Teresa (9 rocz.) i Zdzisław, Jan i Marta Wiśniewscy
18.00 + Barbara Słupska – od pracowników SP w Nowej Górze