17.30 +
18.00 + Zbigniew Wysocki /p/
18.00 + Kazimierz Nowakowski /p/