17.30 + Jerzy Górecki
18.00 + Wiesław Kobielski /p/