17.30 + Dziadkowie Barbara i Tadeusz Kwiatkowscy, Stanisław Górecki
18.00 + Jan Nowakowski, dziadkowie Nowakowscy i Dymowscy