17.30 + Daniela Maron /p/
18.00 + Zdzisław Wiśniewski – od asysty procesyjnej