17.30 + Mieczysława Sobek – gregorianka
17.30 + Antoni Wojciechowski
18.00 + Andrzej Gzylewski /p/